Aktualności

Po terminowym zakończeniu robót w dniu 11 listopada 2019 r. w Skwierzynie nastąpiło protokolarne przekazanie przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie.
W uroczystości komisyjnego przekazania obiektu uczestniczyli przedstawiciele: z ramienia Wykonawcy Paweł Pietraszak, natomiast Zamawiającego Tomasz Granobs.
Remont mostu w pierwszej kolejności polegał na rozbiórce jezdni, chodników na estakadzie i dojazdach oraz demontażu balustrad i barier.
W ramach prac głównych wykonano nową płytę pomostu z żelbetu o grubości 25 cm wraz z jej izolacją, a ponadto montaż odwodnienia oraz nawierzchnię jezdni i chodników wraz z ustawieniem nowych kamiennych krawężników. Ponadto wzmocniono podpory mostu oraz zabezpieczono skarpy i stożki nasypu.   
Za modernizację obiektu odpowiadała firma „Gotowski”. Zastąpiła innego wykonawcę, który nie radził sobie realizacją inwestycji, czego efektem było wypowiedzenie umowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Most w liczbach:
• długość całkowita — 306,58 m
• szerokość całkowita — 10,55 m
• rozpiętość przęseł — od 34 do 37 m
• szerokość całkowita jezdni 6,0 m
• szerokość chodnika — 2,0 m + opaska bezpieczeństwa 0,5 m
• koszt inwestycji — 8,3 mln zł (brutto)

Inwestor:
• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wykonawca:
• Firma „Gotowski” BKiP Sp. z o.o.


W czwartek (29 listopada) w Bydgoszczy podpisano umowę na rozbudowę ul. Kujawskiej. W jej zakres wchodzi budowa nowego torowiska, jezdni, dróg rowerowych i przebudowa dwóch rond. To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w transport publiczny w tym mieście. Za prace budowlane odpowiadać będzie konsorcjum, z udziałem firmy „Gotowski”. Wartość inwestycji to 167 mln zł.

W Bydgoszczy powstanie nowa kładka łącząca osiedle Czyżkówko i Jachcice. Umożliwi ona również przerzucenie nad rzeką Brdą ciepłociągu. Za prace projektowe, wytworzenie stalowej konstrukcji
i montaż odpowiedzialna będzie Firma „Gotowski” Wartość inwestycji to 7 mln zł.

Z końcem sierpnia firma „Gotowski” zakończyła podstawowy etap modernizacji blisko 400-metrowego wiaduktu w Trzebini na drodze krajowej nr 79 łączącej Aglomerację Śląską z Krakowem. Obiekt jest przejezdny. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe, między innymi przy chodnikach, oświetleniu oraz oznakowaniu.

Aktualności