Aktualności

Firma „Gotowski” będzie odpowiedzialna za budowę ustroju nośnego nowego mostu
w Żninie. Nowy obiekt nad rzeką Gąsawką znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251. Prace zakończą się jesienią.

Budowana nowego mostu jest częścią wartej blisko 50 mln zł inwestycji polegającej na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 251 pomiędzy Żninem i Damasławkiem. W ramach dotychczas prowadzonych prac rozebrano starą konstrukcję obiektu, wykonano pale pod nowy fundament przyczółków
i usunięto wszystkie kolizje z uzbrojeniem podziemnym. Przeprowadzono też próby obciążeniowe nowych pali. - Naszym zadaniem będzie ustrój nośny obiektu. W pierwszej kolejności wykonane zostaną fundamenty pod nowe przyczółki. Na nich oprze się jednoprzęsłowa płyta mostu wykonana
z prefabrykowanych belek. Zależy nam na zakończeniu prac jeszcze we wrześniu. To bardzo krótki termin i on będzie największym wyzwaniem – mówi Dyrektor Zarządzający firmy „Gotowski”, Paweł Pietraszak.

Nowa przeprawa będzie szersza w stosunku do poprzedniej konstrukcji. Mają na niej nadal funkcjonować dwa pasy ruchu. Przeprawa wyposażona zostanie w chodnik oraz ścieżkę rowerową znajdującą się po południowej stronie. Jezdnie i ciągi pieszo-rowerowe rozdzielają bariery energochłonne. Most zostanie oświetlony i wyposażony w kanalizację. Na obiekcie stosowane będą trwałe kamienne krawężniki. Przewiduje się też umocnienie brzegów Gąsawki.
Zakończenie prac na odcinku ul. Dworcowej z Mostem planowane jest jesienią. Do czasu zakończenia prac kierowcy muszą korzystać z objazdów. Pojazdy osobowe i autobusy kierowane są przez centrum Żnina. Pojazdy o masie większej niż 3,5 tony poruszają się objazdem przez drogi wojewódzkie przebiegające przez Łabiszyn i Szubin.

Most w liczbach:
• Długość– 12,2m
• Szerokość – 16,1 m
• Nośność – 40 t

Inwestor:
• Województwo Kujawsko-Pomorskie/Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Wykonawca:
• Eurovia S.A.

Podwykonawca kwalifikowany:
• Firma „Gotowski”