Aktualności

— Budowa linii tramwajowej do Fordonu to największa inwestycja tramwajowa w Polsce. W żadnym innym mieście nie zbudowano w ramach jednego projektu sieci liczącej blisko 10 kilometrów podwójnego torowiska z dwiema pętlami awaryjnymi oraz dwiema pętlami, które będą w liniowej eksploatacji. Było to dla konsorcjum, któremu liderowała firma Gotowski duże wyzwanie. Już dziś możemy powiedzieć, że mu podołaliśmy. Prace budowlane są zakończone. Obecnie trwają odbiory. Próbne przejazdy rozpoczęły się 14 listopada i wypadły pomyślnie — wyjaśnia dyrektor kontrakt, Andrzej Pastwa.


W pierwszej kolejności na trasę wyjechał skład złożony z wagonów 805Na. Dwa wagony z firmy "Konstal", które do końca lat 90. Stanowiły najpopularniejszy środek transportu szynowego w polskich miastach. W Bydgoszczy także po rozpoczęciu obsługi torowiska do Fordonu ten typ tramwajów również będzie wykorzystywany do obsługi nowej linii. Następnie wieczorem rozpoczęły się testy nowego składu Swing. To 5-członowe pojazdy zabierające 200 pasażerów. Do obsługi torowiska do Fordonu inwestor zamówił w sumie 12 takich zestawów. Oba pojazdy zachowywały się prawidłowo. Widać oczywiście różnicę w pokonywaniu łuków, która uwarunkowana jest konstrukcją obu modeli. 5-członowy “przegubowiec" nawet ostre zakręty na pętli może pokonywać bardzo płynnie i z większą prędkością. Generalnie różnic wynikających z wyższej generacji pojazdu jest sporo. Testy będą jeszcze kontynuowane.

Największą satysfakcję sprawia fakt, że trasę od ul. Wyścigowej do końcowej pętli przy ul.  Geodetów udało się pokonać obu zestawom bez żadnych problemów. Można powiedzieć, że w dużym napięciu dosłownie czekaliśmy na ten moment. Ostatecznie trzy nowe podstacje, tory oraz trakcja zdały egzamin bardzo dobrze. Wcześniej pomyślne próby obciążeniowe przeszła 550-metrowa estakada, czyli najważniejszy obiekt inżynierski nad stacją kolejową Bydgoszcz Wschód. W trakcie testów jedynie przy wjeździe na pętlę przy ul. Piłsudskiego stwierdziliśmy konieczność zwiększenia odległości pomiędzy torami na łukach. Firma odpowiedzialna za ułożenie torowiska z marszu przystąpiła do wykonania niezbędnych poprawek.

Inwestor: Tramwaj Fordon Sp z o.o.(spółka Miasta Bydgoszcz)
Wykonawca — Konsorcjum:
Firma Gotowski BKiP (lider)
PRM Mosty-Łódź (partner)
Feroco (partner)
PIRK TOR-KRAK (partner)
PBDiM Kobylarnia (partner)
Metrostav (partner z Republiki Czech)

Obwodnica Inowrocławia to prawie 19 km trasa, która będzie posiadała po dwa pasy w obu kierunkach. Ominie ona miasto od wschodu i znacznie skróci czas przejazdu kierowców jadących na trasie Toruń—Poznań. Ograniczy też natężenie ruchu w tym uzdrowiskowym mieście i przyczyni się do podniesienia jakości życia jego mieszkańców. Inwestycja zakłada budowę 3 węzłów drogowych (Latkowo, Jacewo i Tupadły), kilkunastu obiektów inżynierskich a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych. W ramach prac wykonanych zostanie również wiele urządzeń ochrony środowiska miedzy innymi: ogrodzenia, przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne. — Jesteśmy odpowiedzialni za wzniesienie dwóch wiaduktów nad liniami kolejowymi, mostu nad rzeką Noteć, oraz wiaduktów w ciągu DW nr 252 w Jacewie i wiaduktu nad DK nr 15 w Latkowie. To pięć różnych obiektów, które wymagają od nas dobrej organizacji prac i zachowania wysokich standardów wykonania oczekiwanych przez inwestora oraz lidera konsorcjum wykonawczego. Zakładamy zakończenie prac przy moście i wiaduktach jeszcze w tym roku — mówi dyrektor ds. realizacji kontraktów w Firmie Gotowski, Paweł Pietraszak.

Most nad Notecią
To konstrukcja zespolona stalowo-betonowa. Pod każdą z jezdni zaprojektowano 4 dźwigary stalowe o wysokości 2,15 m. Stężenie dźwigarów w przęśle odbywa się za pomocą stalowych poprzecznic wysokości 1,40 m i rozstawie co 5,0 m. Z dźwigarami zespolona jest żelbetowa płyta pomostowa składająca się z żelbetowych prefabrykowanych płyt. Nawierzchnia, podobnie jak na pozostałych obiektach inżynierskich, wykonana zostanie z asfaltu twardolanego, co zapewni długi okres jej użytkowania. Zaprojektowano także m.in. kamienne krawężniki, bariery ochronne, ekrany przeciwolśnieniowe na zewnętrznych krawędziach obiektu, odwodnienie i zabezpieczenie przed korozją. Deski gzymsowe utrzymane będą w kolorze pomarańczowym. Na moście znajdą się na nim dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu. Uwzględniono także funkcjonowanie pasa dzielącego jezdnie oraz opaski bitumiczne i pobocza. Całkowita szerokość obiektu wyniesie 23 metry.

Droga wojewódzka nad obwodnicą
Kolejnym przez nas wznoszonym obiektem jest wiadukt nad drogą wojewódzką nr 252 Inowrocław—Włocławek, gdzie powstaje węzeł Jacewo. Obiekt zaprojektowano w formie konstrukcji płytowo-belkowej, betonowej, sprężonej. Na wiadukcie znajdzie się jezdnia o szerokości 6 metrów obustronne opaski i chodnik dla pieszych. Obiekt wyposażony zostanie w balustrady. Jego całkowita szerokość wyniesie 11 metrów, a długość całkowita 55 metrów. Pomost będzie oparty na dwóch przyczółkach i podporze pośredniej. Na nawierzchni jezdni zastosowany zostanie asfalt twardolany a na chodnikach i gzymsach przewidziano nawierzchnie chemoutwardzalną. Jezdnie od chodnika oddzielać będzie bariera sprężysta.

Węzeł Latkowo
Największym obiektem będzie wiadukt w ciągu obwodnicy nad ul. Toruńska, którą obecnie przebiega DK nr 15 łącząca Inowrocław z Toruniem. Będzie on miał ponad 50 metrów długości. Pobiegnie także nad istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym oraz droga dojazdową. Szerokość nitki w kierunku Bydgoszczy, gdzie znajdzie się też pas włączania (wjazdowy w kierunku Bydgoszczy) wyniesie około 14,6 metrów, a w kierunku Poznania 14 metrów. Obiekt zaprojektowano jako konstrukcje płytowo-belkową, betonową, sprężoną. Konstrukcje będą odrębnie wykonane dla nitki wschodniej i zachodniej. Obiekt oparty będzie na podporach za pomocą łożysk. Każda z podpór środkowych składać się będzie z trzech słupów. Deski gzymsowe wykonane będą w kolorze fioletowym. Jednak kolorystkę obiektu tworzyć będą przede wszystkim naturalne barwy betonu oraz stali.

Wiadukty nad torami
Obwodnica będzie przecinać między innymi magistralę węglową łączącą Śląsk z Trójmiastem. W związku z tym konieczne jest wzniesienie obiektu nad ważnym kolejowym torowiskiem. Pod wiaduktem znajdzie się również droga dojazdowa. Zgodnie z projektem w tej części Inowrocławia powstaje jednoprzęsłowy obiekt z pasem rozdziału pomiędzy dwiema jezdniami. Ustrój niosący konstrukcji zaprojektowano jako zespolony stalowo-betonowy. Zasadniczą częścią konstrukcji jest 5 dźwigarów. Podpory skrajne obiektu stanowią masywne przyczółki żelbetowe. Długość obiektu wniesie 37 metrów, a szerokość każdej z nitek to 11 metrów.

Jesteśmy również odpowiedzialni za wzniesienie wiaduktu w ciągu nowej drogi nad linią kolejową Inowrocław Rąbinek—Mogilno oraz drogą dojazdową. Będzie to również jednoprzęsłowy obiekt. Betonowy ustrój niosący tworzyć będą belki prefabrykowane typu T, z płyta pomostowa wykonana na mokro. Szerokość wiaduktu na każdej nitce wyniesie po 15 metrów. Długość obiektu to blisko 28 metrów.

Warto wiedzieć
Inwestycji w Inowrocławiu dedykowana jest strona internetowa www.obwodnicainowroclawia.pl, gdzie można zapoznać się z aktualnym postępem prac.


Inwestor: GDDKiA
Wykonawca: Konsorcjum: Mirbud, PBDiM ERBEDIM
Podwykonawca kwalifikowany: Firma Gotowski

Prace rozbiórkowe prowadzone na obu przyczółkach zakończymy w marcu. Obejmą one również oczyszczenie dna jeziora Mikołajskiego w bezpośredniej strefie pod konstrukcją kładki. W ostatnich dniach rozpoczęła się też przebudowa filara, na którym oprze się pylon nowej konstrukcji — stary pylon — zdemotowaliśmy. Nowy przyczółek od strony ul. Kasztanowej zostanie wyposażony w przejście tunelowe, które pozwoli zachować ciągłość ruchu pieszego wzdłuż nabrzeża.
Jednocześnie w Bydgoszczy, w naszym Zakładzie Konstrukcji Stalowych, trwają już prace przy wytwarzaniu elementów nowej konstrukcji pomostu i pylonu. Wiosną przetransportujemy je na Mazury i zmontujemy.


— Nowy pylon tworzyć mają dwa elementy przypominające dwie litery "I". Pomost z pylonem łączyć ma 7 par want. Prace obejmują też wykonanie nowych schodów na dojściach do kładki wraz z wbudowaniem platform windowych umożliwiających swobodny dostęp osób niepełnosprawnych. Na koniec kładka zostanie efektownie podświetlona z wykorzystaniem światła typu LED — wyjaśnia Paweł Pietraszak dyrektor ds. realizacji kontraktów.

Inwestycja jest jedną z pierwszych inwestycji na Warmii i Mazurach finansowanych z nowej perspektywy unijnej. Jej koszt to 6,1 mln zł. Zakończenie prac wstępnie zaplanowano na czerwiec 2016 roku.

Inwestor: Urząd miasta i Gminy w Mikołajkach
Wykonawca: Firma Gotowski

Budynek Warsaw Spire mieści się na placu Europejskim w Warszawie. Liczący 180 metrów wieżowiec jest jednym z najwyższych budynków w Polsce. Po zamontowaniu iglic będzie ustępować jedynie Pałacowi Kultury (237 metrów). Całkowita wysokość biurowca wraz z masztami wyniesie 220 metrów. — Wytworzona u nas konstrukcja jeszcze tak wysoko nie szybowała — podkreśla Paweł Pietraszak, dyrektor ds. realizacji kontraktów w Firmie Gotowski. — Asystowaliśmy przy montażu iglic; była to doprawdy skomplikowana logistycznie operacja i — widowiskowa. — podsumowuje dyrektor.

Aktualności