Aktualności

   W dniu 05 grudnia 2019 r. w Krakowie nastąpiło protokolarne przekazanie terminowo zmodernizowanego 400-metrowego wiaduktu w Trzebini, który usytuowany jest na drodze krajowej nr 79 łączącej Aglomerację Śląską z Krakowem. Protokół końcowy realizacji zadania przekazania obiektu podpisali przedstawiciele: z ramienia Wykonawcy Marek Gotowski, natomiast Zamawiającego Henryk Szmul.
Remont wiaduktu polegał na wykonaniu napraw elementów ustroju nośnego, wzmocnieniu podpór, wymianie łożysk i izolacji oraz przebudowie systemu odwodnienia. Najważniejszym elementem remontu wiaduktu w Trzebini było wzmocnienie istniejącej konstrukcji stalowej usytuowanej nad czynną trakcją kolejową PKP wraz z wykonaniem jej pełnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Na obiekcie zastosowano tzw. cichą nawierzchnię ograniczającą hałas o kilka decybeli oraz zamontowano nowe balustrady, bariery ochronne i oświetlenie. Udogodnieniem dla pieszych oraz rowerzystów są wybudowane na nowo szerokie chodniki.
Za modernizację obiektu odpowiadała firma „Gotowski”, która w przetargu ogłoszonym przez GDDKiA złożyła najkorzystniejszą ofertę i realizowała ją w trybie ”zaprojektuj i wybuduj”.

Wiadukt w liczbach:
•    długość całkowita — 392,75 m
•    szerokość całkowita — 14,94 m
•    projektowana szerokość jezdni — 7,0 m
•    koszt modernizacji – 11,9 mln zł

Inwestor:
•    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wykonawca:
•    Firma „Gotowski” BKiP Sp. z o.o.