Aktualności

 

Brzegi Wisły pomiędzy Solcem Kujawskim i Czarnowem połączy przeprawa promowa. Firma „Gotowski” będzie odpowiedzialna za projekt i przebudowę dróg dojazdowych oraz przyczółków. W czwartek (10 maja) podpisana została umowa na realizację zadania. Województwo zamówiło jednocześnie nowoczesną jednostkę promową.

Uruchomienie nowej przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 249 pozwoli połączyć dwie ważne drogi krajowe nr 10 i 80, które komunikują Bydgoszcz z Toruniem. Gdy jedna z tras jest nieprzejezdna np. ze względu na remont lub kolizje brakuje alternatywnych tras objazdowych. Nowa przeprawa to zmieni. Podstawowy cel nowego połączenia to jednak skrócenie drogi pomiędzy wschodnią częścią powiatu bydgoskiego oraz zachodnią częścią powiatu toruńskiego. Ułatwi to wielu mieszkańcom dotarcie do parku przemysłowego znajdującego się w Solcu. Prom będzie również atrakcją turystyczną.

- Nasza firma wyspecjalizowała się nie tylko w budowie mostów – mówi prezes firmy „Gotowski”, Marek Gotowski. – W tym miejscu wykorzystamy nasze doświadczenie zdobyte m.in. w Bydgoszczy. Byliśmy tam odpowiedzialni między innymi za rewitalizację bulwarów nad Brdą, budowę przystanków tramwaju wodnego, a także budowę koncertowego pomostu przy Operze. Dużym ułatwieniem jest to, że trasa jest obecnie sporadycznie wykorzystywana przez kierowców. Wyzwaniem mogą być natomiast wahania poziomu wody w Wiśle.

Do uruchomienia przeprawy niezbędna jest modernizacja drogi wojewódzkiej. Zgodnie z koncepcją (programem funkcjonalno-użytkowym) trasa od strony Solca Kujawskiego zostanie wzmocniona na odcinku od ul. Bydgoskiej do przyczółków, a na północnym brzegu od drogi krajowej nr 80 do przyczółków. Zaplanowano wykonanie jezdni o szerokości 6 metrów z poboczem, od strony Solca powstanie również chodnik. Trasa będzie dostosowana do przejazdu pojazdów o nacisku do 10 ton na oś. Od strony Czarnowa - na przewężonym przejeździe przez koronę wału, gdzie ulokowane są urządzenia hydrotechniczne – pojawi się sygnalizacja świetlna. W ramach zadania skorygowana zostanie też geometria skrzyżowań ul. Żeglarskiej z ul. Kościuszki i Bydgoską w Solcu Kujawskim. Przy skrzyżowaniu z drogami krajowymi w Solcu Kujawskim (DK nr 10) oraz Czarnowie (DK nr 80) staną elektroniczne tablice informujące m.in. o czasie oczekiwania na prom.

Szereg prac zaplanowano w obrębie istniejących wojskowych przyczółków. Zostaną one rozbudowane, oświetlone oraz wyposażone w monitoring. Przy każdym powstaną dwa stanowiska do przybijania jednostki promowej - takie rozwiązanie uwzględnia wahania poziomu wody w Wiśle. Przy przeprawie funkcjonować będą niewielkie parkingi (miejsce dla autokaru i 5 pojazdów osobowych). Wszystkie rozwiązania zostaną doprecyzowane na etapie sporządzania projektu. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w połowie przyszłego roku.

Jednocześnie Województwo Kujawsko-Pomorskie zamówiło nową jednostkę promową. Będzie to prom z napędem boczno-kołowym. Na głównym pokładzie znajdzie się miejsce dla 15 samochodów osobowych lub 1 autobusu, 2 busów i 6 samochodów osobowych. Poza tym jednostka zabierze 80 pasażerów. Kosztować będzie ona ok. 6 mln zł.

Nowe drogi i przyczółki
• Koszt przebudowy drogi nr 249 – 12,8 mln zł
• Gwarancja – 6 lat
• Czas realizacji prac budowlanych – 12 miesięcy

Inwestor:
• Województwo Kujawsko-Pomorskie/Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy


Wykonawca:
Konsorcjum:
• Firma „Gotowski” (lider)
• Kormost (partner)
• Hydro-Eko (partner)