Aktualności

We październiku rozpocznie się budowa nowego pomostu widokowo-koncertowego na rzece Brdzie w Bydgoszczy. Stylowa konstrukcja powstanie przy gmachu opery i umożliwi organizację wydarzeń kulturalnych.

Rozpoczęcie robót, zgodnie z warunkami postawionymi przez inwestora zaplanowano, kiedy przyległy amfiteatr nie będzie już miejscem koncertów i innych projektów artystycznych. Prace budowlane powinny zakończyć się jeszcze w tym roku, ale termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku znacznych wahań stanu wody w Brdzie, niesprzyjających warunków pogodowych lub konieczności zlecenia dodatkowych prac. Długość pomostu wyniesie około 27 metrów, a szerokość 4 metry. Stalowa konstrukcja oparta będzie na żelbetowych filarach. Zaprojektowano drewnianą podłogę sceny. W pierwszym etapie pomost nie będzie trwale zadaszony, ale przystosowany do montażu zadaszenia tymczasowego. Możliwe będzie też w przyszłości wykonanie trwałego zadaszenia. Kolorystyka obiektu ma być zbliżona do sąsiadującego budynku opery.

— Cieszy nas to, że będziemy zaangażowani w kolejny projekt zmierzający do rewitalizacji brzegów Brdy. To ważne, by rzeka była wyposażona w infrastrukturę, która przyciąga mieszkańców. Wcześniej nasza firma była zaangażowana miedzy innymi w rewitalizację bulwarów i budowę kładek na Wyspie Młyńskiej. Na pewno dołożymy starań by wykonana konstrukcja była zgodna z projektem i dobrze komponowała się z otoczeniem — podkreśla dyrektor d.s. realizacji kontraktów w firmie "Gotowski", Paweł Pietraszak.

W sezonie letnim, na obiekcie odbywać się mają występy teatralne i koncerty organizowane przez miasto oraz Operę, a poza sezonem będzie to ogólnodostępny pomost widokowy. Pomost będzie wyposażony w urządzenie regulujące jego wysokość ze względu na okresowy zmieniający się stan wody w rzece Brdzie. Wcześniej organizacja koncertów możliwa była jedynie przy wykorzystaniu jednostek pływających.

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
Wykonawca — Konsorcjum: Firma Gotowski BKiP i Firma Hydro-Eko