Aktualności

Firma „Gotowski” rozpoczęła budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S5, która połączy Bydgoszcz z Poznaniem. Na odcinku pomiędzy Szubinem i Żninem powstanie 15 nowych wiaduktów i przejść dla zwierząt, natomiast 5 obiektów zostanie przebudowanych.

Zgodnie z opracowanym projektem aglomerację trójmiejską, bydgoską i poznańską za dwa lata ma łączyć nowa dwujezdniowa droga ekspresowa S5. Zadanie polegające na budowie dwujezdniowej trasy szybkiego ruchu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zostało podzielone na 7 odcinków. Jednym z pierwszych, na którym rozpoczęły się prace budowlane, jest 19-kilometrowy fragment trasy pomiędzy Szubinem i Żninem (odcinek nr 6). Przetarg na to zadanie wygrało konsorcjum, któremu lideruje firma Trakcja PRKiI SA. Za budowę obiektów inżynierskich, jako podwykonawca kwalifikowany, odpowiadać będzie firma „GOTOWSKI”.

Budowa trasy S5 to największa inwestycja drogowa na Kujawach i Pomorzu – mówi Dyrektor Zarządzający w firmie „GOTOWSKI” Paweł Pietraszak. W ciągu dwóch lat ma powstać blisko 130 kilometrów trasy szybkiego ruchu, która zdecydowanie ułatwi poruszanie się nie tylko po województwie. Trasa S5 oprócz tego, że łączy tak duże miasta jak Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Gdańsk ma również status drogi międzynarodowej. Zaangażowanie w przedsięwzięciu wartym 2,5 mld zł traktujemy przede wszystkim jako kolejne duże wyzwanie. Niemal jednocześnie wznosić będziemy kilkanaście nowych konstrukcji. Powierzenie tego zadania naszej firmie potwierdza to, że nasze wykonawstwo gwarantuje wysoką jakość robót, przy konkurencyjnych cenach. Na pewno będziemy starali się minimalizować utrudnienia na tym ważnym szlaku i jestem przekonany, że zdobyte dotychczas doświadczenie będzie nam sprzyjało w realizacji tego przedsięwzięcia. Wszystkie obiekty wykonywane będą w technologii żelbetowej (konstrukcje belkowe lub ramowe).Najważniejszym elementem nowej trasy będą 3 nowe węzły drogowe (Szubin Południe, Pałuki i Żnin Północ) oraz rozbudowany węzeł Szubin Północ. Na trasie zaplanowano również szereg wiaduktów w ciągu dróg lokalnych oraz dwa przejścia dla zwierząt.

Warto wiedzieć
Droga ekspresowa S5 to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. Trasa biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk – stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju. Droga S5 przebiegać będzie od autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do Mielna na granicy z Wielkopolską. W maju otwarty został odcinek trasy S5 stanowiący zachodnią obwodnicę Gniezna.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca:
Konsorcjum:
 Trakcja PRKiI SA (lider);
 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (partner).

Podwykonawca kwalifikowany: Firma „GOTOWSKI”.