Aktualności

Obwodnica Inowrocławia to prawie 19 km trasa, która będzie posiadała po dwa pasy w obu kierunkach. Ominie ona miasto od wschodu i znacznie skróci czas przejazdu kierowców jadących na trasie Toruń—Poznań. Ograniczy też natężenie ruchu w tym uzdrowiskowym mieście i przyczyni się do podniesienia jakości życia jego mieszkańców. Inwestycja zakłada budowę 3 węzłów drogowych (Latkowo, Jacewo i Tupadły), kilkunastu obiektów inżynierskich a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych. W ramach prac wykonanych zostanie również wiele urządzeń ochrony środowiska miedzy innymi: ogrodzenia, przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne. — Jesteśmy odpowiedzialni za wzniesienie dwóch wiaduktów nad liniami kolejowymi, mostu nad rzeką Noteć, oraz wiaduktów w ciągu DW nr 252 w Jacewie i wiaduktu nad DK nr 15 w Latkowie. To pięć różnych obiektów, które wymagają od nas dobrej organizacji prac i zachowania wysokich standardów wykonania oczekiwanych przez inwestora oraz lidera konsorcjum wykonawczego. Zakładamy zakończenie prac przy moście i wiaduktach jeszcze w tym roku — mówi dyrektor ds. realizacji kontraktów w Firmie Gotowski, Paweł Pietraszak.

Most nad Notecią
To konstrukcja zespolona stalowo-betonowa. Pod każdą z jezdni zaprojektowano 4 dźwigary stalowe o wysokości 2,15 m. Stężenie dźwigarów w przęśle odbywa się za pomocą stalowych poprzecznic wysokości 1,40 m i rozstawie co 5,0 m. Z dźwigarami zespolona jest żelbetowa płyta pomostowa składająca się z żelbetowych prefabrykowanych płyt. Nawierzchnia, podobnie jak na pozostałych obiektach inżynierskich, wykonana zostanie z asfaltu twardolanego, co zapewni długi okres jej użytkowania. Zaprojektowano także m.in. kamienne krawężniki, bariery ochronne, ekrany przeciwolśnieniowe na zewnętrznych krawędziach obiektu, odwodnienie i zabezpieczenie przed korozją. Deski gzymsowe utrzymane będą w kolorze pomarańczowym. Na moście znajdą się na nim dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu. Uwzględniono także funkcjonowanie pasa dzielącego jezdnie oraz opaski bitumiczne i pobocza. Całkowita szerokość obiektu wyniesie 23 metry.

Droga wojewódzka nad obwodnicą
Kolejnym przez nas wznoszonym obiektem jest wiadukt nad drogą wojewódzką nr 252 Inowrocław—Włocławek, gdzie powstaje węzeł Jacewo. Obiekt zaprojektowano w formie konstrukcji płytowo-belkowej, betonowej, sprężonej. Na wiadukcie znajdzie się jezdnia o szerokości 6 metrów obustronne opaski i chodnik dla pieszych. Obiekt wyposażony zostanie w balustrady. Jego całkowita szerokość wyniesie 11 metrów, a długość całkowita 55 metrów. Pomost będzie oparty na dwóch przyczółkach i podporze pośredniej. Na nawierzchni jezdni zastosowany zostanie asfalt twardolany a na chodnikach i gzymsach przewidziano nawierzchnie chemoutwardzalną. Jezdnie od chodnika oddzielać będzie bariera sprężysta.

Węzeł Latkowo
Największym obiektem będzie wiadukt w ciągu obwodnicy nad ul. Toruńska, którą obecnie przebiega DK nr 15 łącząca Inowrocław z Toruniem. Będzie on miał ponad 50 metrów długości. Pobiegnie także nad istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym oraz droga dojazdową. Szerokość nitki w kierunku Bydgoszczy, gdzie znajdzie się też pas włączania (wjazdowy w kierunku Bydgoszczy) wyniesie około 14,6 metrów, a w kierunku Poznania 14 metrów. Obiekt zaprojektowano jako konstrukcje płytowo-belkową, betonową, sprężoną. Konstrukcje będą odrębnie wykonane dla nitki wschodniej i zachodniej. Obiekt oparty będzie na podporach za pomocą łożysk. Każda z podpór środkowych składać się będzie z trzech słupów. Deski gzymsowe wykonane będą w kolorze fioletowym. Jednak kolorystkę obiektu tworzyć będą przede wszystkim naturalne barwy betonu oraz stali.

Wiadukty nad torami
Obwodnica będzie przecinać między innymi magistralę węglową łączącą Śląsk z Trójmiastem. W związku z tym konieczne jest wzniesienie obiektu nad ważnym kolejowym torowiskiem. Pod wiaduktem znajdzie się również droga dojazdowa. Zgodnie z projektem w tej części Inowrocławia powstaje jednoprzęsłowy obiekt z pasem rozdziału pomiędzy dwiema jezdniami. Ustrój niosący konstrukcji zaprojektowano jako zespolony stalowo-betonowy. Zasadniczą częścią konstrukcji jest 5 dźwigarów. Podpory skrajne obiektu stanowią masywne przyczółki żelbetowe. Długość obiektu wniesie 37 metrów, a szerokość każdej z nitek to 11 metrów.

Jesteśmy również odpowiedzialni za wzniesienie wiaduktu w ciągu nowej drogi nad linią kolejową Inowrocław Rąbinek—Mogilno oraz drogą dojazdową. Będzie to również jednoprzęsłowy obiekt. Betonowy ustrój niosący tworzyć będą belki prefabrykowane typu T, z płyta pomostowa wykonana na mokro. Szerokość wiaduktu na każdej nitce wyniesie po 15 metrów. Długość obiektu to blisko 28 metrów.

Warto wiedzieć
Inwestycji w Inowrocławiu dedykowana jest strona internetowa www.obwodnicainowroclawia.pl, gdzie można zapoznać się z aktualnym postępem prac.


Inwestor: GDDKiA
Wykonawca: Konsorcjum: Mirbud, PBDiM ERBEDIM
Podwykonawca kwalifikowany: Firma Gotowski