Aktualności


Trasa WZ to główna arteria komunikacyjna Łodzi na kierunku wschód-zachód łącząca dwa największe osiedla Widzew Wschód (na wschodzie) i Retkinię (na zachodzie).
Trasę oddano do użytku 31 października. Jej najciekawszym elementem jest dworzec tramwajowy.

Przystanek na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piotrkowskiej integruje tramwaje jadące z północy na południe i ze wschodu na zachód. Projekt konstrukcji, którą wytworzyła firma Gotowski to zwycięska praca w konkursie architektonicznym jaki zorganizowało w 2012 roku miasto. Została ona nagrodzona za twórcze nawiązanie do kontekstu urbanistycznego oraz wdzięk, lekkość i funkcjonalność. Zastosowanie smukłych stalowych słupów pozostawia maksimum wolnej przestrzeni dla ruchu pieszego, a w pełni przeszklone zadaszenie zapewnia przeźroczystość i bardzo dobre doświetlenie. Stylistyka form z zastosowaniem płynnych krzywizn nawiązuje do secesji, łódzkich witraży oraz do logo Łodzi. Pod dworcem zbudowano natomiast dwujezdniową ulicę.

Zadaszenie dworca ma 100 metrów długości, 33 m szerokości i 13 metrów wysokości. Dach, który tworzy specjalna membrana przypomina barwną mozaikę, w której dominuje kolor błękitny. Warto dodać, że podczas tworzenia projektu budowlanego spadek połaci dachowych został powiększony na tyle, że śnieg będzie pod własnym ciężarem zsuwał się z nich do koryt dachowych. Te będą ogrzewane elektrycznie, tak by śnieg się w nich roztapiał i spływał poprzez również ogrzewane rury spustowe do kanalizacji.

Celem przebudowy trasy WZ była poprawa warunków dostępności do centrum miasta transportem publicznym. Inwestycja kosztowała ponad 700 mln zł. Ze zmianami w komunikacji miejskiej po otwarciu węzła można zapoznać się na stronie zdit.uml.lodz.pl

Inwestor: Miasto Łódź
Wykonawca: Mosty Łódź
Podwykonawca kwalifikowany: Firma Gotowski BKiP

We październiku rozpocznie się budowa nowego pomostu widokowo-koncertowego na rzece Brdzie w Bydgoszczy. Stylowa konstrukcja powstanie przy gmachu opery i umożliwi organizację wydarzeń kulturalnych.

Rozpoczęcie robót, zgodnie z warunkami postawionymi przez inwestora zaplanowano, kiedy przyległy amfiteatr nie będzie już miejscem koncertów i innych projektów artystycznych. Prace budowlane powinny zakończyć się jeszcze w tym roku, ale termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku znacznych wahań stanu wody w Brdzie, niesprzyjających warunków pogodowych lub konieczności zlecenia dodatkowych prac. Długość pomostu wyniesie około 27 metrów, a szerokość 4 metry. Stalowa konstrukcja oparta będzie na żelbetowych filarach. Zaprojektowano drewnianą podłogę sceny. W pierwszym etapie pomost nie będzie trwale zadaszony, ale przystosowany do montażu zadaszenia tymczasowego. Możliwe będzie też w przyszłości wykonanie trwałego zadaszenia. Kolorystyka obiektu ma być zbliżona do sąsiadującego budynku opery.

— Cieszy nas to, że będziemy zaangażowani w kolejny projekt zmierzający do rewitalizacji brzegów Brdy. To ważne, by rzeka była wyposażona w infrastrukturę, która przyciąga mieszkańców. Wcześniej nasza firma była zaangażowana miedzy innymi w rewitalizację bulwarów i budowę kładek na Wyspie Młyńskiej. Na pewno dołożymy starań by wykonana konstrukcja była zgodna z projektem i dobrze komponowała się z otoczeniem — podkreśla dyrektor d.s. realizacji kontraktów w firmie "Gotowski", Paweł Pietraszak.

W sezonie letnim, na obiekcie odbywać się mają występy teatralne i koncerty organizowane przez miasto oraz Operę, a poza sezonem będzie to ogólnodostępny pomost widokowy. Pomost będzie wyposażony w urządzenie regulujące jego wysokość ze względu na okresowy zmieniający się stan wody w rzece Brdzie. Wcześniej organizacja koncertów możliwa była jedynie przy wykorzystaniu jednostek pływających.

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
Wykonawca — Konsorcjum: Firma Gotowski BKiP i Firma Hydro-Eko

Most jest konstrukcją stalową (skrzyniową) z żelbetową płytą współpracującą — mówi dyrektor ds. kontraktów z Firmy Gotowski, Paweł Pietraszak. — Składa się on z 10 przęseł. Dwa szczytowe przęsła mają 80 metrów, a osiem przęseł w środku — 108 metrów. Na nowym moście funkcjonują 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 metra oraz 2 pasy awaryjne o szerokości 2,5 metra, ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 metrów i 1,5-metrowy chodnik.

Koszt jego budowy wyniósł ponad 215 mln zł. Nowy most jest najważniejszym obiektem inżynierskim na ciągu zmodernizowanych dróg wojewódzkich, które łączą Lublin z Radomiem i Kielcami. Budowa rozpoczęła się w sierpniu 2012 roku. W 2014 roku dużym wyzwaniem była powódź, która zalała plac budowy. Obiekt został ukończony w czerwcu bieżącego roku.

Do otwarcia obiektu niezbędne było dobudowanie po stronie mazowieckiej 2-kilometrowego odcinka drogi dojazdowej. Jest on już przejezdny, ale kierowcy nadal muszą jeszcze liczyć się z niewielkimi utrudnieniami.

Most w liczbach
Koszt budowy — ponad 215 mln zł
Długość: 1026,60 m
Szerokość: 19,94 m

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Wykonawca — Konsorcjum: Energopol — Szczecin SA (lider), Firma Gotowski BKiP sp. z o.o. z Bydgoszczy (partner)

Dziś (28 września) na nową estakadę nad stacją Bydgoszcz Wschód wjechał pierwszy tramwaj. Był to co prawda wóz techniczny podwieszający trakcję na odcinku Wyścigowa—Lewińskiego (podstacja). Tym niemniej wzbudził on spore zainteresowanie bydgoszczan.

Inwestycja polegająca na budowie nowego blisko10-kilometrowego torowiska do bydgoskiej dzielnicy Fordon zmierza do finału. Liderem konsorcjum wykonującego zadanie jest Firma Gotowski.

Inwestor: Tramwaj Fordon (spółka Miasta Bydgoszcz)

Wykonawca — Konsorcjum:

    Firma Gotowski BKiP (lider)
    PRM Mosty-Łódź (partner)
    Feroco (partner)
    PIRK TOR-KRAK (partner)
    PBDiM Kobylarnia (partner)
    Metrostav(partner z Republiki Czech)

Aktualności