Aktualności

    Jesienią 2016 roku Firma GOTOWSKI przejęła plac budowy nowego mostu w Międzychodzie. Na początku prac zorganizowano zaplecze logistyczne oraz przeprowadzono niezbędne wycinki drzew i krzewów. W dalszej kolejności wykonano prace związane z przygotowaniem miejsc pod budowę przyczółków i filarów. Nowy most powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160, która łączy miasta w zachodniej części Wielkopolski. Droga ta umożliwia kierowcom dojazd do węzłów na autostradzie A2 (Poznań–Berlin) w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu.

Konstrukcja nowego mostu powstaje na zachód od istniejącej przeprawy, co umożliwia korzystanie z  istniejącego mostu przez cały okres trwania inwestycji. Rozbiórka starego mostu planowana jest dopiero po otwarciu nowej przeprawy.

Nową, niemal 140-metrową i 3-przęsłową konstrukcję, tworzyć będą stalowe dźwigary zespolone z żelbetową płytą. Na jezdni znajdować się będą dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy oraz pobocze, a także ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja połączona jest z budową nowych dróg dojazdowych oraz czterowlotowego ronda. Powstanie ono na południowej stronie przeprawy, tj. na przecięciu ul. J. Piłsudskiego i Wałów Jana Kazimierza. Koszt inwestycji to blisko 21 mln zł.

Nowy most w liczbach:

- długość – 139,8 m;
- szerokość – 14,85 m;
- szerokość jezdni – 8,5 m;
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3,5 m;
- liczba przęseł – 3.

Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Wykonawca: Firma GOTOWSKI.