Aktualności

W Bydgoszczy powstanie nowa kładka łącząca osiedle Czyżkówko i Jachcice. Umożliwi ona również przerzucenie nad rzeką Brdą ciepłociągu. Za prace projektowe, wytworzenie stalowej konstrukcji
i montaż odpowiedzialna będzie Firma „Gotowski” Wartość inwestycji to 7 mln zł.

Głównym celem inwestycji realizowanej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) jest budowa sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy w centrum Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra. Nowy obiekt powstanie pomiędzy ulicami Jednostronną i Świekatowską i będzie liczył około 67 m długości oraz ponad 8 m szerokości. Jednocześnie dobudowane będą ciągi pieszo-rowerowe zapewniające dojście do niego od strony Czyżkówka i Jachcic. Ostateczny kształt kładki zostanie określony w projekcie opracowywanym przez Biuro Projektowe Firmy „Gotowski” (wstępnie założono, że będzie ona miała formę łuku z pomostem).

- To kolejna konstrukcja, którą wznosimy w Bydgoszczy – mówi Prezes Zarządu Firmy „Gotowski”, Marek Gotowski. – Oprócz tak spektakularnych przedsięwzięć jak budowa „Mostu Uniwersyteckiego”, czy też tramwajowej estakady nad stacją Bydgoszcz Wschód odpowiadaliśmy również za budowę mniejszych, ale niezwykle udanych obiektów inżynierskich. Nasze konstrukcje znajdują się m.in. na Wyspie Młyńskiej oraz nad Trasą Uniwersytecką. Oprócz oczywistych funkcji komunikacyjnych pełnią one rolę atrakcyjnych punktów widokowych i pozytywnie wpłynęły na estetykę miasta.
W pierwszej kolejności wykonana zostanie dokumentacja projektowa, natomiast prace budowlane ruszą wiosną. Koszt całej inwestycji to blisko 7 mln zł. Będzie ona również objęta 5-letnią gwarancją. Inwestorem jest Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum Firm „Gotowski” i „Kormost”, z którym inwestor podpisał w środę (10 października br.) umowę.

Kładka w liczbach:
• długość – ok. 67 m
• szerokość – 8 m
• gwarancja – 5 lat
• wartość inwestycji – 7 mln zł

Inwestor:
• KPEC Bydgoszcz

Wykonawca:
Konsorcjum:
• Firma „Gotowski”
• Zakład Robót Mostowych „Kormost”