Aktualności

Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz-Poznań to nie tylko wznoszenie nowych konstrukcji. inżynierskich. Z transportowego korytarza usunięty został też ważący około 180 ton zabytkowy bunkier w Wąsoszu pod Żninem.

Bunkier (schron bojowy) zlokalizowany w pobliżu miejscowości Dąbrówka Słupska wchodził w skład linii obrony Armii „Poznań”, która przebiegała w tym rejonie od Władysławowa n. Notecią, wzdłuż łańcucha jezior żnińskich aż do jez. Wiecanowskiego w gm. Mogilno. Powstał w sierpniu 1939 roku
i był częścią umocnień północno-zachodniej linii obrony Wielkopolski, jednakże na odcinku tym
w kampanii wrześniowej nie prowadzono żadnych walk. Schron bojowy został przesunięty na torze nasuwczym o około 34 metry w kierunku wschodnim. Konstrukcję wykonano z ław żelbetowych. Schron bojowy następnie ułożono na ruszcie stalowym. Jego przemieszczenie umożliwiły dwa siłowniki i zastosowanie przekładek ślizgowych. Cała operacja trwała tydzień. Schron bojowy ważący około 180-ton trafił w docelowe miejsce 7 lutego. Zgodnie z projektem przy schronie powstanie miejsce parkingowe, dzięki czemu możliwe będzie zatrzymanie się przy nim, zwiedzenie oraz zapoznanie się z historią.
Zgodnie z opracowanym projektem aglomerację trójmiejską, bydgoską i poznańską za dwa lata łączyć ma nowa dwujezdniowa droga ekspresowa S5. Zadanie polegające na budowie dwujezdniowej trasy szybkiego ruchu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zostało podzielone na 7 odcinków. Jednym z pierwszych, na którym rozpoczęły się prace budowlane, jest 19-kilometrowy fragment trasy pomiędzy Szubinem i Żninem. Przetarg na to zadanie wygrało konsorcjum, któremu lideruje firma Trakcja PRKiI SA. Za budowę obiektów inżynierskich jako podwykonawca kwalifikowany odpowiada firma „Gotowski”.

Najważniejszym elementem nowej trasy będą 3 nowe węzły drogowe (Szubin Południe, Pałuki i Żnin Północ) oraz rozbudowany węzeł Szubin Północ. Na trasie zaplanowano również szereg wiaduktów w ciągu dróg lokalnych oraz dwa przejścia dla zwierząt. Na wszystkich obiektach trwają prace budowlane. Najbardziej zaawansowana jest budowa konstrukcji w rejonie Szubina.

Warto wiedzieć
Droga ekspresowa S5 to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. Trasa biegnąca
z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju. Droga S5 przebiegać będzie od autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do Mielna na granicy z Wielkopolską. W maju otwarty został odcinek trasy S5 stanowiący zachodnią obwodnicę Gniezna.

Inwestor:

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wykonawca:
Konsorcjum:

• Trakcja PRKiI SA (lider)
• Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (partner)
Podwykonawca kwalifikowany:
• Firma „Gotowski”