Oferty pracy

Krok 1 – wykonujesz go TY!

Znajdź na naszej stronie interesującą Cię ofertę pracy, zapoznaj się z zakresem obowiązków, wymaganiami oraz innymi informacjami, wypełnij swoje CV i prześlij je na nasz adres.

Krok 2 – pierwsza rozmowa rekrutacyjna

Po dokonaniu selekcji nadesłanych CV, na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez kierownika działu kadr zapraszani są wybrani kandydaci. Celem tej rozmowy jest bliższe zapoznanie się z Waszymi kwalifikacjami zawodowymi do pracy na wybranym stanowisku.

Krok 3 – druga rozmowa rekrutacyjna

Rozmowę tę prowadzi kierownik komórki organizacyjnej, w strukturze której umiejscowione jest dane stanowisko. Celem rozmowy jest weryfikacja przygotowania zawodowego oraz sprawdzenie predyspozycji do pracy na wybranym przez Ciebie stanowisku. Ponadto zapoznanie się z Twoimi umiejętnościami oraz osiągnięciami zawodowymi.

Krok 4 – Ostateczna decyzja

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych podejmowana jest decyzja o przyjęciu danego pracownika do pracy. Zgodnie z obowiązującymi w Firmie „GOTOWSKI” procedurami, każdy z nowo przejętych pracowników wykonuje badania wstępne medycyny pracy w zakresie dostosowanym do przyszłego stanowiska, zapoznawany jest z dokumentami normatywnymi, podpisuje umowę oraz bierze udział w wewnętrznym szkoleniu specjalistycznym.