Aktualności

Nowy wiadukt zaprojektowano jako obiekt sprężony typu rama kozłowa o konstrukcji płytowo-belkowej, które nie posiada podpory pomiędzy jezdniami. W zakres inwestycji wchodzi także przebudowa dojazdów, kanalizacji deszczowej, przebudowa przyległych sieci elektroenergetycznych oraz budowa chodnika i poboczy. Inwestycja kosztuje blisko 5,9 mln zł.

Jego budowa rozpoczęła się w kwietniu 2016 r., natomiast z początkiem lutego br. zakończyły się prace przy wykonywaniu deskowań i zbrojeniu pierwszej części wiaduktu od strony Myślenic. Poza tym betonowana będzie część od strony ul. Polanki do podpory kozłowej. Po wykonaniu tych prac możliwe będzie kontynuowanie robót nad jezdnią od strony północnej, z której obecnie korzystają kierowcy jadący w kierunku Krakowa i Zakopanego. Na budowie wykorzystywane są dwa stacjonarne żurawie. W trakcie prowadzonych prac nowa część wiaduktu opiera się na tymczasowym rusztowaniu. Ich zakończenie planowane jest na czerwiec br. – mówi Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów w Firmie GOTOWSKI Paweł Pietraszak.

Stary wiadukt w Myślenicach liczący ponad 40 lat został rozebrany w ubiegłym roku. Ekspertyzy wykazały, że obiekt nie spełnia podstawowych wymagań i standardów jakim powinny odpowiadać konstrukcje usytuowane nad drogami ekspresowymi. Ponadto znajdował się w złym stanie technicznym.

Warto wiedzieć:
"Zakopianką" nazywany jest odcinek drogi krajowej nr 7 od Krakowa do Rabki oraz droga krajowa nr 47 od Rabki do Zakopanego. Jej długość wynosi 102 km. Z Krakowa do m. Lubień trasa posiada dwie jezdnie. Arteria jest sukcesywnie rozbudowywana. Druga jezdnia ma zostać dobudowana także na odcinku od m. Lubień do Nowego Targu. Przekrój jednojezdniowy zostanie zachowany na fragmencie trasy Nowy Targ–Zakopane. Największe natężenie ruchu na tej trasie notowane jest w weekendy oraz w sezonie urlopowym, a na wysokości Myślenic wynosi ono około 33 tysiące pojazdów na dobę.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Krakowie.
Wykonawca: Firma GOTOWSKI.