Aktualności

Po terminowym zakończeniu robót w dniu 11 listopada 2019 r. w Skwierzynie nastąpiło protokolarne przekazanie przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie.
W uroczystości komisyjnego przekazania obiektu uczestniczyli przedstawiciele: z ramienia Wykonawcy Paweł Pietraszak, natomiast Zamawiającego Tomasz Granobs.
Remont mostu w pierwszej kolejności polegał na rozbiórce jezdni, chodników na estakadzie i dojazdach oraz demontażu balustrad i barier.
W ramach prac głównych wykonano nową płytę pomostu z żelbetu o grubości 25 cm wraz z jej izolacją, a ponadto montaż odwodnienia oraz nawierzchnię jezdni i chodników wraz z ustawieniem nowych kamiennych krawężników. Ponadto wzmocniono podpory mostu oraz zabezpieczono skarpy i stożki nasypu.   
Za modernizację obiektu odpowiadała firma „Gotowski”. Zastąpiła innego wykonawcę, który nie radził sobie realizacją inwestycji, czego efektem było wypowiedzenie umowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Most w liczbach:
• długość całkowita — 306,58 m
• szerokość całkowita — 10,55 m
• rozpiętość przęseł — od 34 do 37 m
• szerokość całkowita jezdni 6,0 m
• szerokość chodnika — 2,0 m + opaska bezpieczeństwa 0,5 m
• koszt inwestycji — 8,3 mln zł (brutto)

Inwestor:
• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wykonawca:
• Firma „Gotowski” BKiP Sp. z o.o.