Aktualności

Z wtorku na środę (10/11 października br.) rozpoczął się transport stalowych elementów mostu do Międzychodu. Potężne belki o wadze dochodzącej do 22 ton i długości 31 m jadą z Bydgoszczy na specjalnych lawetach. Wyjątkowo ważnym elementem w tym zakresie jest odpowiednie zabezpieczenie logistyczne transportu.

Nową 3-przęsłową konstrukcję w Międzychodzie będą tworzyć stalowe dźwigary zespolone z żelbetową płytą. Zostały one wykonane oraz zabezpieczone przed korozją w Zakładzie Konstrukcji Stalowych firmy „Gotowski” w Bydgoszczy. Sam pomost, to między innymi 20 elementów o długości dochodzącej do 31 m. Ich waga wynosi od 10 do 22 ton. Oznacza to, że nie tylko montaż ale i sam transport staje się dużym wyzwaniem.

- Konstrukcje mostów i wiaduktów które budujemy powstają w naszym zakładzie w Bydgoszczy – mówi Dyrektor Zarządzający w firmie „Gotowski”, Paweł Pietraszak. Po ich wykonaniu musimy w sposób odpowiedzialny przetransportować je na plac budowy. Są to zazwyczaj skomplikowane operacje logistyczne. Waga i długość elementów stalowych niezbędnych do budowy mostów wiąże się z tak zwanymi przewozami ponadnormatywnymi. W pierwszej kolejności konieczne jest uzyskanie zgody zarządców dróg na przejazd. Rzadko możemy pozwolić sobie na transport najkrótszą drogą. Musimy uwzględniać między innymi nośność dróg, wiaduktów i mostów, promienie skrętów na skrzyżowaniach oraz inne przeszkody – np. bramownice lub przewody trakcji elektrycznej przebiegającej nad jezdniami. Analizowane są również koszty takiego przejazdu. W przypadku Międzychodu lawety pokonają trasę o długości około 250 km, chociaż najkrótsza trasa liczy 185 km. Ładunki ponadnormatywne pilotowane są w trakcie jazdy przez dwa odpowiednio oznakowane pojazdy (tablice, światła ostrzegawcze, bezpośrednia łączność z pilotowanym pojazdem, urządzenia nagłośniające). Wyjątkowo ważną częścią operacji jest sam proces załadunku. Elementy muszą w sposób równomierny obciążać lawetę, gwarantować bezpieczny przejazd i pozwalać na sprawny rozładunek na placu budowy.

Warto podkreślić, że wiele innych inwestycji wiąże się z jeszcze bardziej skomplikowanymi operacjami logistycznymi. Podczas budowy mostu na Wiśle w Kamieniu, pomiędzy Lubelszczyzną i Mazowszem, transporty musiały pokonać dystans aż 600 km. Na niektórych odcinkach drogi lawety mogły jechać wyłącznie nocą, a więc sam czas przejazdu zajmował 3 pełne doby. Konieczna była także ingerencja w niektóre skrzyżowania z tego powodu, że nie były one przystosowane do przejazdu ponadnormatywnych platform. Ingerencja ta wiązała się np. z obniżaniem krawężników oraz tymczasowym usuwaniem znaków pionowych i reklam. W przypadku największych elementów konieczne było czasowe zamknięcie dróg. Firma „Gotowski” ma również na swoim koncie wykonanie oraz montaż iglic wieńczących jeden z najwyższych budynków w Polsce, tj. „Warsaw Spire”. Aby dostarczyć elementy masztów na szczyt 180-metrowej konstrukcji wykorzystywane były śmigłowce. Iglice sprawiły, że jego całkowita wysokość wzrosła do 220 m – dodaje Paweł Pietraszak.

Warto wiedzieć:

Przejazd pojazdu ponadnormatywnego, którego wymiary, masa lub nacisk osi przekracza wartości dopuszczalne wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi (dróg). Są one wydawane jedynie w przypadku, gdy ładunek jest niepodzielny i brak jest możliwości jego przewozu innymi środkami transportu (kolej, transport wodny itp.) oraz gdy warunki techniczne dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich umożliwiają wyznaczenie trasy przejazdu. Na podstawie wniosku do zarządcy drogi ustalana jest trasa przejazdu oraz naliczana opłata za przejazd pojazdu ponadnormatywnego. Dodatkowo określane są warunki przewozu, np.: pilotaż własny, pilotaż policji, zabezpieczenie linii napowietrznych, uzgodnienia z PKP dot. przejazdu przez skrzyżowania z liniami kolejowymi, itp. W Unii Europejskiej dopuszczalna masa całkowita pojazdu z pięcioma osiami wynosi 40 ton, długość 16,5 m, wysokość 4 m, natomiast szerokość 2,55 m.

Inwestor:

  • Województwo Wielkopolskie/Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

 
Wykonawca:

  • Firma „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.