Aktualności

Z początkiem listopada kierowcy mogą już korzystać z nowego wiaduktu w ciągu ul. Wiaduktowej w Nowej Wsi Wielkiej. Obiekt łączy drogę krajową nr 25 (Bydgoszcz—Konin) z bazą paliwową. Po modernizacji obiekt opiera się wyłącznie na nowych przyczółkach. Wcześniej podtrzymywały go filary, które rozebrano. Na wiadukcie dobudowano chodniki i odwodnienie. Podczas dodatkowych prac przebudowano tez nasypy, a drogi dojazdowe wyposażono w kanalizację. Podstawę nasypów w pobliżu wiaduktu umocniono estetycznymi kamiennymi gabionami. Inwestycja była ważna nie tylko dla inwestora, ale mieszkańców osiedla po wschodniej stronie torów. Obecnie ta część miejscowości szybko się urbanizuje.


Firma Gotowski w województwie kujawsko-pomorskim remontuje również dwa inne obiekty nad liniami kolejowymi. W Mogilnie remontowany jest obiekt nad linią Poznań—Inowrocław. Z kolei w Marcinkowie prace prowadzone są przy wiadukcie nad nieczynną linią Mogilno—Orchowo.

Inwestor: Operator Logistyczny Paliw Płynnych
Wykonawca: Firma Gotowski