Jesienią w Bydgoszczy ruszy rozbudowa ul. Kujawskiej. Będzie to największa inwestycja realizowana w najbliższych latach w ścisłym centrum miasta. W jej zakres wchodzi budowa nowego torowiska, jezdni, dróg rowerowych i przebudowa dwóch rond. W przetargu na prace budowlane najkorzystniejszą ofertę o wartości 167 mln zł złożyła firma „Gotowski”.

Do tej pory tramwaje obsługujące największe osiedla na górnym tarasie mogły kursować wyłącznie z wykorzystaniem torowiska wzdłuż ul. Perłowej. Dla mieszkańców Wyżyn i Wzgórza Wolności była to znacznie dłuższa trasa, dlatego w drodze do centrum wybierali linie autobusowe lub własny samochód. Wraz z rozbudową ul. Kujawskiej to tramwaj stanie się najwygodniejszym środkiem transportu. Linie z Kapuścisk i Glinek będą mogły jechać po wydzielonym torowisku wzdłuż ul. Wojska Polskiego, Kujawskiej i Bernardyńskiej i w kilkanaście minut dotrą do centrum.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wraz z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją przygotowują się obecnie do zawarcia umowy ramowej z trzema firmami, które złożyły najkorzystniejsze oferty w dwuetapowym przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum zbudowane przez bydgoską firmę „Gotowski”. W jego skład wchodzą również Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego-Inżynieryjnego oraz firma Tor-Krak.

- To duży sukces naszego zespołu – mówi prezes firmy Gotowski, Marek Gotowski. – Do pierwszej tury przetargu stanęło 10 podmiotów. Będzie to jeden z większych kontraktów w historii firmy, porównywalny z największą inwestycją w Bydgoszczy, którą również mogliśmy realizować w ostatnich latach. Przed trzema zbudowaliśmy najdłuższą nową linię tramwajową w Polsce liczącą 10 km. Prace budowlane kosztowały wówczas około 290 mln zł. Tym razem zadanie, mimo niższej wartości jest bardziej skomplikowane. Będziemy przebudowywać ulicę znajdującą się w ścisłym centrum miasta, którą przebiega ważna droga krajowa. Dlatego po podpisaniu umowy od razu wspólnie z zamawiającym skupimy się na przygotowaniu optymalnej organizacji ruchu, która do niezbędnego minimum ograniczy utrudnienia dla mieszkańców i kierowców. Liczymy, że umowę będziemy mogli podpisać po wakacjach i jesienią rozpoczniemy pierwsze prace.

Konsorcjum, któremu lideruje firma „Gotowski” wyceniło wartość prac przy rozbudowie ulicy Kujawskiej na 167 mln zł i zadeklarowało realizację robót w ciągu 24 miesięcy. Inwestycja po zakończeniu ma być objęta też 8-letnią gwarancją. Po podpisaniu umowy ramowej i kontroli uprzedniej Urzędu Zamówień Publicznych w pierwszej kolejności temu podmiotowi zostanie zaproponowana realizacja robót budowlanych.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na ul. Kujawskiej miasto zamówiło również 15 niskopodłogowych tramwajów do obsługi nowej trasy. Inwestycja zakłada budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska przebudowana zostanie od ronda Bernardyńskiego do mostu. Po stronie wschodniej posiadać będzie układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi położonymi na nabrzeżu Brdy. Od strony zachodniej trakty zostaną przebudowane do placu Kościeleckich.
Ciąg Wały Jagiellońskie –Toruńska będzie rozbudowany do dwóch jezdni od ul Długiej do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej musi zostać obniżone. Linia tramwajowa pomiędzy dwiema jezdniami ul. Kujawskiej również będzie na znacznym odcinku znajdowała się poniżej poziomu jezdni. Będzie to wymagało budowy murów oporowych. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas.

Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do osób niepełnosprawnych, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków czy wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe, wbudowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.
Z ronda Kujawskiego torowisko zostanie od razu wyprowadzone na fragmencie ul. Solskiego. Ułatwi to w przyszłości dalszą rozbudowę linii, a do tego czasu odcinek ten ma pełnić funkcję toru odstawczego. Zlikwidowana zostanie natomiast pętla przy ul. Karpackiej, ponieważ jej dalsze istnienie jest niemożliwe, między innymi z uwagi na konieczność obniżenia ronda. Zaplanowano jednak rozbudowę pętli przy ul. Magnuszewskiej oraz przebudowę torowiska pomiędzy ul. Magnuszewską, a węzłem Wojska Polskiego – Bełzy – Szpitalna – Szarych Szeregów (wraz z węzłem).

Rozbudowa ul. Kujawskiej w liczbach:
• Szacowana wartość prac budowlanych -167 mln zł
• Liczba pasów ruchu – 5 (2 w górę, 3 w dół w tym buspas)
• Długość rozbudowywanych odcinków dróg – około 2 km
• Liczba dosadzanych drzew - 658

Inwestor:
• Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Wykonawca:
• Konsorcjum:
   o Firma „Gotowski” (lider)
   o Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.
   o Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK