Projekty, wykonawstwo, nadzory

   Czy to na podstawie dostarczonych, czy zaproponowanych przez nas koncepcji, powstają w naszych pracowniach projekty budowlane, kosztorysowe oraz wykonawcze. Pod hasłem: projekt, kryje się również mnóstwo pracy administracyjnej, związanej ze skompletowaniem niezbędnej dokumentacji oraz zezwoleń pozwalających rozpocząć część wykonawczą inwestycji. Tą częścią zadań, bardzo efektywną dla procesu inwestycji, zajmuje się dział marketingu.
Dalej — zespół projektantów — inżynierów z pełnymi uprawnieniami w projektowaniu i wykonawstwie dróg i mostów (Pracownia Drogowa, Pracownia Mostowa). To profesjonaliści, gwarantujący najwyższy poziom usług. Większość z nich, to autorzy projektów zadań i rozwiązań technicznych, których wykonawstwo przyniosło szereg Nagrody i wyróżnienia.
Niebagatelnym zasobem Firmy są załogi związane z etapem wykonawczym, jak i nadzorem inwestorskim i autorskim nad prowadzonymi pracami już na placu budowy.

   Pozycja Firmy Gotowski na rynku budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego nie jest dziełem przypadku, a przede wszystkim sumą pracy wielu związanych z nią ludzi. Oczywiście składają się też na nią zasoby parku maszynowego Firmy, możliwości wytwórcze Zakład Konstukcji Stalowych oraz efekty inwestycji w nowoczesne technologie wspomagające proces zarządzania przedsiębiorstwem, jak i procesy projektowania i wykonawstwa.
To również przestrzeganie procedur, niezbędne przy zarządzaniu przedsiębiorstwem, związanych z utrzymywaniem wysokiej jakości usług, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska (więcej w dziale:Certyfikaty, świadectwa.