O Firmie

Prezes i Najwyższe Kierownictwo Firmy Budownictwa Komunikacyjnego i Przemysłowego Gotowski Sp. z o.o.
deklaruje

Cele strategiczne:

1. Kontynuacja produkcji i zwiększenie sprzedaży zarówno towarów jak i usług;
2. Rozszerzenie asortymentu wyrobów o nowe typy i rodzaje;
3. Pozyskiwanie nowych klientów i dostosowanie wyrobów do ich potrzeb;
4. Intensyfikacja działań marketingowych, zdobywanie nowych rynków;
5. Intensyfikacja działań mających na celu potwierdzenie zgodności wyrobów;
6. Przestrzeganie wymagań jakościowych PN-EN ISO 3834-2-2007 dotyczących spawania materiałów metalowych, zarówno w zakładzie konstrukcji, jak i na placu budowy
7. Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;
8. Stała poprawa bezpieczeństwa pracy;
9. Zapobieganie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego;
10. Prowadzenie działań w sposób zorganizowany, na podstawie wdrożonego ZSZJŚiB, AQAP 2110:2016 oraz PN-EN ISO 3834-2-2007 i ciągłe doskonalenie.


Cele jakościowe ogólne:


1. Produkować wyroby i świadczyć usługi spełniające wymagania klienta;
2. Uzyskać i utrzymać jakość wyrobów i usług na poziomie gwarantującym konkurencyjność względem innych Firm;
3. Przekonać klientów o trwałości i skuteczności ustanowionego i funkcjonującego w Spółce ZSZJŚiB oraz AQAP 2110:2016;
4. We wszystkich sferach marketingu, po obsługę posprzedażną, zagadnienia jakości traktować nadrzędnie;
5. Pozyskiwać nowe rynki zbytu w oparciu o opinie klientów o wysokiej jakości produkowanych wyrobów i świadczonych przez Spółkę GOTOWSKI” usług;
6. Spełnienie wymagań przepisów prawnych oraz wymagań dotyczących naszej Firmy;
7. Podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględnienie ich roli i zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy;
8. Spełnienie wymagań PN-EN ISO 3834-2-2007 na etapie opracowania specyfikacji spawalniczych podczas przygotowania umowy oraz ustanowienia i utrzymywania spawalniczych wymagań jakości w trakcie projektowania i produkcji;
9. Stworzenie i utrzymanie godnych warunków socjalnych na budowach i w warsztatach;
10. Przestrzeganie przepisów prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska;
11. Dialog ze społecznością, władzami lokalnymi i pracownikami w zakresie zagadnień ochrony środowiska.W imieniu Zarządu „GOTOWSKI” Sp. z o.o. deklaruję wolę bieżącego promowania świadomości jakościowej na wszystkich szczeblach Firmy, która zachęcałaby pracowników do stałego doskonalenia i podnoszenia jakości w ich codziennej pracy.
Deklarujemy zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrażania Polityki Jakości Spółce „GOTOWSKI”.

Prezes Zarządu
Marek Gotowski
Bydgoszcz, 2016.12.29