Oferty pracy

Firma „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska:

SPECJALISTA DS. UMÓW

Wymagania: wykształcenie wyższe (prawo, budownictwo, ekonomia, administracja).

Oczekiwane umiejętności:

 • znajomość umów budowlanych i procedur w budownictwie,
 • mile widziane jest doświadczenie w firmie budowlanej, znajomość prawa budowlanego oraz zamówień publicznych
 • obsługa komputera i podstawowych pakietów biurowych,
 • znajomość zasad archiwizacji dokumentacji,
 • pracownik powinien cechować się: komunikatywnością, operatywnością, umiejętnościami negocjacyjnymi, analitycznym myśleniem oraz dobrą organizacją pracy, a także sprawnie poszukiwać i pozyskiwać informacje,
 • formułowanie i zapisywanie warunków umowy


Zakres czynności:

 • sporządzanie zleceń, umów oraz aneksów do zleceń i umów na: usługi, dostawy i roboty budowlane, na bazie otrzymanych dokumentów i danych źródłowych, z wykorzystaniem obowiązujących w firmie wzorów i standardów,
 • zarządzanie statusem sporządzonych dokumentów,
 • sporządzanie i zarządzanie rejestrami dokumentów,
 • prowadzenie korespondencji z kontrahentami w sprawach j.w.,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentów koniecznych do uzyskania gwarancji na zabezpieczenie umów,
 • zarządzanie i archiwizacja dokumentów wewnętrznych i korespondencji.


MAGAZYNIER


Oczekiwane umiejętności:

• doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
• samodzielności w działaniu
• sumienności i zaangażowania
• umiejętności zarządzania gospodarką magazynową


DYSPOZYTOR z wykształceniem o kierunku Logistyka i Transport


Oczekiwane umiejętności:

• certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe
• doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
• samodzielności w działaniu
• sumienności i zaangażowania

Oferujemy:

• umowę o pracę w firmie o ugruntowanej renomie
• atrakcyjne wynagrodzenie płacone terminowo
• atrakcyjny pakiet socjalny

Firma „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o poszukuje kandydatów do pracy na kontraktach na terenie Polski na stanowiska:

INŻYNIER BUDOWNICTWA z uprawnieniami w zakresie budowy mostów i dróg, na stanowisko kierownik budowy, kierownik robót


Oczekiwane umiejętności:

• umiejętności nadzorowania prowadzonych budów mostowych, drogowych
• samodzielności w działaniu
• przestrzegania przepisów BHP
• zaangażowania i dyspozycyjności

INŻYNIER BUDOWNICTWA na stanowisko majster budowy, inżynier budowy


Oczekiwane umiejętności:

• umiejętności w zakresie kadry technicznej, pracy z ludźmi
• samodzielności w działaniu
• przestrzegania przepisów BHP
• zaangażowania i dyspozycyjności

    Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922)”, na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.