Firma „Gotowski” będzie odpowiedzialna za modernizację blisko 400-metrowego wiaduktu w Trzebini na drodze krajowej nr 79 łączącej aglomerację śląską z Krakowem. Obiekt będzie przebudowywany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt zadania to blisko 12 mln zł.

Wiadukt w Trzebini jest jednym z najważniejszych obiektów inżynierskich na drodze krajowej nr 79 łączącej aglomeracje śląską z Krakowem. Umożliwia bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową łączącą Katowice z Krakowem oraz przyległą do torów ulicą Dworcową.
Obecna konstrukcja pochodzi z 1972 roku. Jej długość to blisko 393 metry. Na obiekcie znajduje się nienormatywna jezdnia o szerokości 10,5 metra. Po modernizacji planuje się jej zawężenie do 7 metrów. Zakłada się, że zakres remontu obejmować ma między innymi wykonanie naprawy elementów ustroju nośnego, wzmocnienie podpór, łożysk i izolacji. Obiekt wymaga też przebudowy systemu odwodnienia oraz zabezpieczeń. Na obiekcie montowane będą nowe balustrady, bariery ochronne, krawężniki i oświetlenie. Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz tymczasowa organizacja ruchu na czas robót zostaną opracowane na etapie tworzenia dokumentacji projektowo-wykonawczej.
Za modernizację obiektu odpowiedzialna będzie firma „GOTOWSKI”, która w przetargu ogłoszonym przez GDDKiA złożyła najkorzystniejszą ofertę. – Naszym atutem jest własna pracownia projektowa, co pozwala nam realizować również zadania zlecane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Jeszcze w tym roku zamierzamy przygotować niezbędną dokumentację projektową, a w przyszłym zrealizować wszystkie prace budowlane – mówi Dyrektor Zarządzający w firmie „GOTOWSKI” Paweł Pietraszak.

Warto wiedzieć
Droga krajowa nr 79 to obok autostrady A4 najkrótsze połączenie Katowic z Krakowem (około 80 km). Cała droga liczy natomiast 450 kilometrów. Biegnie ze Śląska wzdłuż lewego brzegu Wisły do Warszawy.

Wiadukt w liczbach:
• długość całkowita — 392,75 m
• szerokość całkowita — 14,94 m
• projektowana szerokość jezdni — 7 m

Inwestor:
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

Wykonawca:
• Firma „Gotowski”