O Firmie

Członkowie Rady Nadzorczej:
Józef Karwowski — Członek Rady Nadzorczej
Piotr Ławrynowicz — Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Woloszyński — Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:
Marek Gotowski — Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Teresa Zielińska — Wiceprezes Zarządu
Roman Michalczuk — Członek Zarządu
Monika Poliszak - Gotowska — Prokurent
Paweł Pietraszak — Prokurent