Most jest konstrukcją stalową (skrzyniową) z żelbetową płytą współpracującą — mówi dyrektor ds. kontraktów z Firmy Gotowski, Paweł Pietraszak. — Składa się on z 10 przęseł. Dwa szczytowe przęsła mają 80 metrów, a osiem przęseł w środku — 108 metrów. Na nowym moście funkcjonują 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 metra oraz 2 pasy awaryjne o szerokości 2,5 metra, ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 metrów i 1,5-metrowy chodnik.

Koszt jego budowy wyniósł ponad 215 mln zł. Nowy most jest najważniejszym obiektem inżynierskim na ciągu zmodernizowanych dróg wojewódzkich, które łączą Lublin z Radomiem i Kielcami. Budowa rozpoczęła się w sierpniu 2012 roku. W 2014 roku dużym wyzwaniem była powódź, która zalała plac budowy. Obiekt został ukończony w czerwcu bieżącego roku.

Do otwarcia obiektu niezbędne było dobudowanie po stronie mazowieckiej 2-kilometrowego odcinka drogi dojazdowej. Jest on już przejezdny, ale kierowcy nadal muszą jeszcze liczyć się z niewielkimi utrudnieniami.

Most w liczbach
Koszt budowy — ponad 215 mln zł
Długość: 1026,60 m
Szerokość: 19,94 m

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Wykonawca — Konsorcjum: Energopol — Szczecin SA (lider), Firma Gotowski BKiP sp. z o.o. z Bydgoszczy (partner)