Aktualności

We październiku rozpocznie się budowa nowego pomostu widokowo-koncertowego na rzece Brdzie w Bydgoszczy. Stylowa konstrukcja powstanie przy gmachu opery i umożliwi organizację wydarzeń kulturalnych.

Rozpoczęcie robót, zgodnie z warunkami postawionymi przez inwestora zaplanowano, kiedy przyległy amfiteatr nie będzie już miejscem koncertów i innych projektów artystycznych. Prace budowlane powinny zakończyć się jeszcze w tym roku, ale termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku znacznych wahań stanu wody w Brdzie, niesprzyjających warunków pogodowych lub konieczności zlecenia dodatkowych prac. Długość pomostu wyniesie około 27 metrów, a szerokość 4 metry. Stalowa konstrukcja oparta będzie na żelbetowych filarach. Zaprojektowano drewnianą podłogę sceny. W pierwszym etapie pomost nie będzie trwale zadaszony, ale przystosowany do montażu zadaszenia tymczasowego. Możliwe będzie też w przyszłości wykonanie trwałego zadaszenia. Kolorystyka obiektu ma być zbliżona do sąsiadującego budynku opery.

— Cieszy nas to, że będziemy zaangażowani w kolejny projekt zmierzający do rewitalizacji brzegów Brdy. To ważne, by rzeka była wyposażona w infrastrukturę, która przyciąga mieszkańców. Wcześniej nasza firma była zaangażowana miedzy innymi w rewitalizację bulwarów i budowę kładek na Wyspie Młyńskiej. Na pewno dołożymy starań by wykonana konstrukcja była zgodna z projektem i dobrze komponowała się z otoczeniem — podkreśla dyrektor d.s. realizacji kontraktów w firmie "Gotowski", Paweł Pietraszak.

W sezonie letnim, na obiekcie odbywać się mają występy teatralne i koncerty organizowane przez miasto oraz Operę, a poza sezonem będzie to ogólnodostępny pomost widokowy. Pomost będzie wyposażony w urządzenie regulujące jego wysokość ze względu na okresowy zmieniający się stan wody w rzece Brdzie. Wcześniej organizacja koncertów możliwa była jedynie przy wykorzystaniu jednostek pływających.

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
Wykonawca — Konsorcjum: Firma Gotowski BKiP i Firma Hydro-Eko

Most jest konstrukcją stalową (skrzyniową) z żelbetową płytą współpracującą — mówi dyrektor ds. kontraktów z Firmy Gotowski, Paweł Pietraszak. — Składa się on z 10 przęseł. Dwa szczytowe przęsła mają 80 metrów, a osiem przęseł w środku — 108 metrów. Na nowym moście funkcjonują 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 metra oraz 2 pasy awaryjne o szerokości 2,5 metra, ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 metrów i 1,5-metrowy chodnik.

Koszt jego budowy wyniósł ponad 215 mln zł. Nowy most jest najważniejszym obiektem inżynierskim na ciągu zmodernizowanych dróg wojewódzkich, które łączą Lublin z Radomiem i Kielcami. Budowa rozpoczęła się w sierpniu 2012 roku. W 2014 roku dużym wyzwaniem była powódź, która zalała plac budowy. Obiekt został ukończony w czerwcu bieżącego roku.

Do otwarcia obiektu niezbędne było dobudowanie po stronie mazowieckiej 2-kilometrowego odcinka drogi dojazdowej. Jest on już przejezdny, ale kierowcy nadal muszą jeszcze liczyć się z niewielkimi utrudnieniami.

Most w liczbach
Koszt budowy — ponad 215 mln zł
Długość: 1026,60 m
Szerokość: 19,94 m

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Wykonawca — Konsorcjum: Energopol — Szczecin SA (lider), Firma Gotowski BKiP sp. z o.o. z Bydgoszczy (partner)

Dziś (28 września) na nową estakadę nad stacją Bydgoszcz Wschód wjechał pierwszy tramwaj. Był to co prawda wóz techniczny podwieszający trakcję na odcinku Wyścigowa—Lewińskiego (podstacja). Tym niemniej wzbudził on spore zainteresowanie bydgoszczan.

Inwestycja polegająca na budowie nowego blisko10-kilometrowego torowiska do bydgoskiej dzielnicy Fordon zmierza do finału. Liderem konsorcjum wykonującego zadanie jest Firma Gotowski.

Inwestor: Tramwaj Fordon (spółka Miasta Bydgoszcz)

Wykonawca — Konsorcjum:

    Firma Gotowski BKiP (lider)
    PRM Mosty-Łódź (partner)
    Feroco (partner)
    PIRK TOR-KRAK (partner)
    PBDiM Kobylarnia (partner)
    Metrostav(partner z Republiki Czech)

— Budowa linii tramwajowej do Fordonu to największa inwestycja tramwajowa w Polsce. W żadnym innym mieście nie zbudowano w ramach jednego projektu sieci liczącej blisko 10 kilometrów podwójnego torowiska z dwiema pętlami awaryjnymi oraz dwiema pętlami, które będą w liniowej eksploatacji. Było to dla konsorcjum, któremu liderowała firma Gotowski duże wyzwanie. Już dziś możemy powiedzieć, że mu podołaliśmy. Prace budowlane są zakończone. Obecnie trwają odbiory. Próbne przejazdy rozpoczęły się 14 listopada i wypadły pomyślnie — wyjaśnia dyrektor kontrakt, Andrzej Pastwa.


W pierwszej kolejności na trasę wyjechał skład złożony z wagonów 805Na. Dwa wagony z firmy "Konstal", które do końca lat 90. Stanowiły najpopularniejszy środek transportu szynowego w polskich miastach. W Bydgoszczy także po rozpoczęciu obsługi torowiska do Fordonu ten typ tramwajów również będzie wykorzystywany do obsługi nowej linii. Następnie wieczorem rozpoczęły się testy nowego składu Swing. To 5-członowe pojazdy zabierające 200 pasażerów. Do obsługi torowiska do Fordonu inwestor zamówił w sumie 12 takich zestawów. Oba pojazdy zachowywały się prawidłowo. Widać oczywiście różnicę w pokonywaniu łuków, która uwarunkowana jest konstrukcją obu modeli. 5-członowy “przegubowiec" nawet ostre zakręty na pętli może pokonywać bardzo płynnie i z większą prędkością. Generalnie różnic wynikających z wyższej generacji pojazdu jest sporo. Testy będą jeszcze kontynuowane.

Największą satysfakcję sprawia fakt, że trasę od ul. Wyścigowej do końcowej pętli przy ul.  Geodetów udało się pokonać obu zestawom bez żadnych problemów. Można powiedzieć, że w dużym napięciu dosłownie czekaliśmy na ten moment. Ostatecznie trzy nowe podstacje, tory oraz trakcja zdały egzamin bardzo dobrze. Wcześniej pomyślne próby obciążeniowe przeszła 550-metrowa estakada, czyli najważniejszy obiekt inżynierski nad stacją kolejową Bydgoszcz Wschód. W trakcie testów jedynie przy wjeździe na pętlę przy ul. Piłsudskiego stwierdziliśmy konieczność zwiększenia odległości pomiędzy torami na łukach. Firma odpowiedzialna za ułożenie torowiska z marszu przystąpiła do wykonania niezbędnych poprawek.

Inwestor: Tramwaj Fordon Sp z o.o.(spółka Miasta Bydgoszcz)
Wykonawca — Konsorcjum:
Firma Gotowski BKiP (lider)
PRM Mosty-Łódź (partner)
Feroco (partner)
PIRK TOR-KRAK (partner)
PBDiM Kobylarnia (partner)
Metrostav (partner z Republiki Czech)

Aktualności