Aktualności

Firma „Gotowski” będzie odpowiedzialna za modernizację blisko 400-metrowego wiaduktu w Trzebini na drodze krajowej nr 79 łączącej aglomerację śląską z Krakowem. Obiekt będzie przebudowywany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt zadania to blisko 12 mln zł.

Nowy wiadukt zaprojektowano jako obiekt sprężony typu rama kozłowa o konstrukcji płytowo-belkowej, które nie posiada podpory pomiędzy jezdniami. W zakres inwestycji wchodzi także przebudowa dojazdów, kanalizacji deszczowej, przebudowa przyległych sieci elektroenergetycznych oraz budowa chodnika i poboczy. Inwestycja kosztuje blisko 5,9 mln zł.

    Jesienią 2016 roku Firma GOTOWSKI przejęła plac budowy nowego mostu w Międzychodzie. Na początku prac zorganizowano zaplecze logistyczne oraz przeprowadzono niezbędne wycinki drzew i krzewów. W dalszej kolejności wykonano prace związane z przygotowaniem miejsc pod budowę przyczółków i filarów. Nowy most powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160, która łączy miasta w zachodniej części Wielkopolski. Droga ta umożliwia kierowcom dojazd do węzłów na autostradzie A2 (Poznań–Berlin) w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu.

    Rozbudowana droga wojewódzka nr 631 łącząca Rondo Ignacego Daszyńskiego w Warszawie z budowaną obwodnicą Marek (trasa S8) pełnić ma funkcję wschodniej obwodnicy stolicy. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach i polega na przebudowie ciągu ulic Marsa (dzielnica Praga Południe) – Żołnierska (dzielnica Rembertów) na odcinku o długości 4,8 km, począwszy od ulicy Naddnieprzańskiej do granicy miasta. W zakres prac wchodzi poszerzenie istniejących jezdni, rozbiórka starych i budowa nowych wiaduktów drogowych, budowa ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie zielenią pasa drogowego.

Aktualności