Nasze realizacje wykonawcze

Roboty budowlane realizowane w latach 2016-2017:  Kliknij by pobrać (.pdf)

    W lipcu zakończyła się budowa nowego wiaduktu nad „Zakopianką” w Myślenicach. Konstrukcja powstała w ciągu drogi lokalnej w kierunku m. Polanki, nad drogą krajową nr 7. Inwestycję wartą blisko 6 mln zł realizowała firma „Gotowski” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

   6 grudnia 2016 r. w Wieńcu (gm. Brześć Kujawski) odbyło się oficjalne odebranie inwestycji pod nazwą „Odbudowa mostu na rzece Zgłowiączce, w ciągu drogi gminnej Nr 190419C w miejscowości Wieniec”. Wstęgę na nowym moście przecięli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, burmistrz Brześcia Kujawskiego Wojciech Zawidzki oraz Dyrektor ds. Technicznych Firmy GOTOWSKI Roman Michalczuk.

Wiadukt powstał na nowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 252 łączącej Inowrocław i Włocławek. Obiekt wykonaliśmy  w formie konstrukcji płytowo-belkowej, betonowej, sprężonej – mówi Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów w Firmie GOTOWSKI Paweł Pietraszak.

    W sierpniu 2016 r. zakończyła się przebudowa przepustu na drodze wojewódzkiej nr 178 łączącej Poznań z Wałczem oraz rozpoczął się proces odbioru obiektu. Przebudowa przepustu polegała na rozbiórce starej konstrukcji stropu, płyty dennej oraz części ścian bocznych. W dalszej kolejności wykonana została nowa konstrukcja z wykorzystaniem prefabrykatów.

Szukasz solidnego wykonawcy konstrukcji stalowej?