Aktualności

Firma „Gotowski” rozpoczęła budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S5, która połączy Bydgoszcz z Poznaniem. Na odcinku pomiędzy Szubinem i Żninem powstanie 15 nowych wiaduktów i przejść dla zwierząt, natomiast 5 obiektów zostanie przebudowanych.

Firma „Gotowski” będzie odpowiedzialna za modernizację blisko 400-metrowego wiaduktu w Trzebini na drodze krajowej nr 79 łączącej aglomerację śląską z Krakowem. Obiekt będzie przebudowywany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt zadania to blisko 12 mln zł.

Nowy wiadukt zaprojektowano jako obiekt sprężony typu rama kozłowa o konstrukcji płytowo-belkowej, które nie posiada podpory pomiędzy jezdniami. W zakres inwestycji wchodzi także przebudowa dojazdów, kanalizacji deszczowej, przebudowa przyległych sieci elektroenergetycznych oraz budowa chodnika i poboczy. Inwestycja kosztuje blisko 5,9 mln zł.

    Jesienią 2016 roku Firma GOTOWSKI przejęła plac budowy nowego mostu w Międzychodzie. Na początku prac zorganizowano zaplecze logistyczne oraz przeprowadzono niezbędne wycinki drzew i krzewów. W dalszej kolejności wykonano prace związane z przygotowaniem miejsc pod budowę przyczółków i filarów. Nowy most powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160, która łączy miasta w zachodniej części Wielkopolski. Droga ta umożliwia kierowcom dojazd do węzłów na autostradzie A2 (Poznań–Berlin) w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu.

Aktualności