Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy wraz z przebudową układu drogowego oraz budową estakady nad stacją kolejową Bydgoszcz Wschód.

Jesienią 2013 r. Firma „GOTOWSKI” po wygranym przetargu, jako lider konsorcjum rozpoczęła budowę linii tramwajowej do dzielnicy Bydgoszczy Fordon, którą zamieszkuje ponad 70 tyś mieszkańców. Prace projektowe nad połączeniem centrum Bydgoszczy z jej wschodnią częścią rozpoczęły się w 2009 r., a po ich zakończeniu w dniu 22.10.2013 r. została podpisana umowa pomiędzy inwestorem, tj. spółką „Tramwaj Fordon” a Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelnym Firmy „GOTOWSKI” Markiem Gotowskim. Umowa ta dotyczyła budowy 9,5-kilometrowej dwutorowej linii tramwajowej, a w tym: trzech pętli tramwajowych, 14 par przystanków, estakady o długości 0,5 km oraz systemu energetycznego linii tramwajowych z trzema podstacjami trakcyjnymi. Ponadto plan przewidywał przebudowę 14 skrzyżowań oraz budowę innych obiektów.
W praktyce najbardziej skomplikowanym elementem budowy było wzniesienie nowoczesnej estakady nad stacją kolejową Bydgoszcz Wschód. Półkilometrowy obiekt o konstrukcji żelbetowej składa się z 20 podpór. Częścią estakady jest zadaszenie w kształcie tuby, które tworzą stalowe profile oraz hartowane szkło. Perony kolejowe stacji Bydgoszcz Wschód zostały zadaszone, a komunikacje pomiędzy nimi zapewniają schody oraz windy. Warto także dodać, że stacja kolejowa Bydgoszcz Wschód została przeniesiona w kierunku zachodnim o około 400 m, co wymagało wybudowania nowego układu torowego oraz peronów.
Ważnym elementem nowej linii jest rozbudowana pętla tramwajowa Łoskoń z elementami zajezdni. Oprócz 7 torów odstawczych zbudowano halę serwisową, budynek zaplecza socjalnego oraz parking dla autobusów. Całość terenu została ogrodzona i jest na bieżąco monitorowana.

Budowa torowiska do Fordonu wiązała się także z przebudową części sieci drogowej w Bydgoszczy. Na ul. Akademickiej (pomiędzy ul. Jasiniecką i Igrzyskową) dobudowano drugą jezdnię oraz zmodernizowano kilka odcinków i skrzyżowań na ul. Andersa. Na przyległych ulicach wybudowano cztery ronda, wydłużono przebieg ul. Orląt Lwowskich do ul. Andersa oraz od ul. Andersa do ul. Geodetów. Dzięki tym przedsięwzięciom poprawiono płynność ruchu oraz bezpieczeństwo użytkowników szlaku komunikacyjnego w Bydgoszczy.

Inwestycja ta powiązana była z zakupem w bydgoskiej firmie PESA 12 nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów typu SWING, gdzie każdy z nich może przewozić ponad 200 pasażerów. W dniu 16.01.2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie linii tramwajowej do Fordonu, której dokonali: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Firmy „GOTOWSKI” Marek Gotowski, Wiceprezes Pesy Robert Świechowicz oraz Mirosław Kozłowicz z Zarządu Dróg Miejski i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Trasa tramwajowa w liczbach:

 •  długość trasy – 9,5 km;
 •  długość estakady nad stacją PKP Bydgoszcz Wschód – 545 m;
 •  długość toru pojedynczego – 23 km;
 •  3 pętle tramwajowe (dwie pełnią funkcję pętli awaryjnych a jedna stanowi pętlę końcową dwóch linii – nr 7 i 10);
 •  jeden węzeł przesiadkowy z linii tramwajowej na stację PKP Bydgoszcz Wschód lub autobusy MZK;
 •  liczba linii tramwajowych – 4;
 •  liczba par przystanków tramwajowych – 13;
 •  liczba przystanków autobusowych – 31;
 •  liczba nowych sygnalizatorów świetlnych – 250;
 •  czas realizacji robót – 2 lata;
 •  koszt inwestycji wraz z zakupem taboru – 437 mln zł, z czego 280 mln pochodziło z Unii Europejskiej


Inwestor: Tramwaj Fordon (spółka Miasta Bydgoszcz)

Wykonawca: Konsorcjum w składzie:
 Firma „GOTOWSKI” (lider);
 PRM „Mosty Łódź” S.A. (partner);
„Feroco” S.A (partner);
 PIRK „TOR-KRAK” (partner);
 PBDiM Kobylarnia (partner);
 Metrostav (partner z Republiki Czeskiej).