Nasze realizacje wykonawcze

Roboty budowlane realizowane w latach 2016-2017:  Kliknij by pobrać (.pdf)

Zadanie:

Tunel podziemny do C.H. Geant w Bydgoszczy ul. Kruszwicka 1.

Zamawiający:

STRADA Sp. z o.o.
63-000 Środa Wlkp.
ul. Libelta 2

Zakres:

1. Część budowlano-konstrukcyjna tunelu i ścian oporowych typu "U"
a) roboty ziemne
b) podkłady betonowe
c) izolacje
d) fundamenty
e) deskowanie
f) gzymsy
g) zbrojenie
h) roboty zelbetowe
i) dylatacje
j) powłoki z zywic poliuretanowych
k) płyty przejściowe
2. Branza elektryczna
a) przebudowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej z kablami kanałowymi
b) roboty elektryczne

Szukasz solidnego wykonawcy konstrukcji stalowej?