Nasze realizacje wykonawcze

Roboty budowlane realizowane w latach 2016-2017:  Kliknij by pobrać (.pdf)

Wykonanie konstrukcji centrum przesiadkowego zlokalizowanej na największym węźle miejskiej komunikacji szynowej w Łodzi.

Przystanek jest centrum przesiadkowym systemu komunikacji miejskiej, umożliwiającym łatwe i sprawne przesiadanie się na wszystkich liniach, na dwóch głównych kierunkach: północ- południe (trasa Łódzkiego Tramwaju Regionalnego) i wschód zachód (trasa WZ).
Tramwajowy przystanek przesiadkowy zlokalizowany został w ciągu alei Mickiewicza, między ulicami Piotrkowską i Kościuszki w obszarze ścisłego Śródmieścia Łodzi, w otoczeniu gęsto zabudowanego miasta, którego estetyka wyraża się w architekturze historycznego eklektyzmu i secesji. Jego wygląd koresponduje z tym wymagającym kontekstem na zasadzie dialogu, wzbogacając historyczną tkankę miasta współczesnym językiem projektowym, inspirowanym historycznym charakterem śródmieścia Łodzi. Założeniem projektowym było przekrycie całości przystanku zadaszeniem, którego powierzchnia została zaprojektowana z materiałów przeźroczystych.


Inwestor: Miasto Łódź
Wykonawca: PRM Mosty-Łódź
Podwykonawca kwalifikowany: Firma Gotowski BkiP

Szukasz solidnego wykonawcy konstrukcji stalowej?