Drukuj

Wiadukt powstał na nowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 252 łączącej Inowrocław i Włocławek. Obiekt wykonaliśmy  w formie konstrukcji płytowo-belkowej, betonowej, sprężonej – mówi Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów w Firmie GOTOWSKI Paweł Pietraszak.

Na wiadukcie wykonano jezdnię o szerokości 6 m wraz z obustronnymi opaskami oraz chodnik dla pieszych. Ponadto obiekt został wyposażony w balustrady. Pomost oparty jest na dwóch przyczółkach i podporze pośredniej. Na nawierzchni jezdni zastosowano asfalt twardolany, a na chodnikach i gzymsach wykonano nawierzchnię chemoutwardzalną. Dla bezpieczeństwa pieszych jezdnię oddziela od chodnika bariera sprężysta.Za wykonanie konstrukcji obiektu odpowiadała Firma GOTOWSKI, której konsorcjum wykonawcze powierzyło również zadania związane z budową innych drogowych obiektów inżynierskich na obwodnicy Inowrocławia, tj.: mostu nad Notecią, dwóch wiaduktów nad liniami kolejowymi oraz wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 15 w Latkowie.

Obwodnica Inowrocławia to prawie 19 km trasy, która będzie posiadała dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Będzie omijała miasto od wschodu, co znacznie skróci czas przejazdu kierowców jadących po trasie Toruń–Poznań. Dla miasta uzdrowiskowego jakim jest Inowrocław zostanie w znacznym stopniu ograniczone natężenie ruchu, co również przyczyni się do podniesienia jakości życia jego mieszkańców. Inwestycja zakłada budowę 3 węzłów drogowych (Latkowo, Jacewo i Tupadły), kilkunastu drogowych obiektów inżynierskich a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, w tym budowę chodników oraz zatok autobusowych. Ponadto w ramach prac wykonanych zostanie również wiele urządzeń dot. ochrony środowiska, między innymi: ogrodzenia, przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne. Zakończenie prac I-go etapu inwestycji planowane jest na III kwartał 2017 roku.

Wiadukt w liczbach:

- długość – 55 m;
- szerokość – 11m;
- czas realizacji robót (zakres podstawowy) – 5 miesięcy.

Inwestor: GDDKiA Oddział w Bydgoszczy.
Wykonawca: konsorcjum Mirbud, PBDiM, ERBEDIM.
Podwykonawca kwalifikowany: Firma GOTOWSKI.