Drukuj

Zadanie:

Budowa obwodnicy m. Wyrzyska w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła- Bydgoszcz od km 0+000,00 do km 7+795,39 (kilometracja robocza)

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.

Wykonawca: Konsorcjum firm, w składzie:

- POL-DRÓG Piła Sp. z o.o. - lider konsorcjum

- Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY-ŁÓDŹ" S.A. - partner konsorcjum

- WAKOZ Sp. z o.o. - partner konsorcjum

- Firma "GOTOWSKI" Budownictwo Komunikacyjne i Przmysłowe Sp. z o.o. - partner konsorcjum

Konsorcjum solidarnie odpowiadało za zrealizowanie całości zadania.

 
Zakres robót wykonanych przez Firmę "GOTOWSKI" w ramach zadania:

- Wytworzenie, zabezpieczenie antykorozyjnie i montaż konstrukcji stalowej obiektu nr 2 - mostu nad rzeką Łobżanką w ciagu obwodnicy w km 2+743,43

- Budowa obiektu nr 6 - wiaduktu drogowego nad obwodnicą w km 6+866 w ciagu łącznicy w wężle "Wyrzysk" (z wyłączeniem robót palowych).