Drukuj

Zadanie:

Przebudowa ulicy Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu na rzece Brdzie w Bydgoszczy

Inwestor:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Wykonawca:
Konsorcjum:     

     Lider        Firma "GOTOWSKI" Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.
     Partner     Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
     Partner    BETPOL S.A.

Zakres prac:

 1.     budowa mostu
 2.     rozbiórka mostu MS-54
 3.     remont mostu MS-54
 4.     sygnalizacja świetlna
 5.     roboty drogowe
 6.     elektrotrakcja
 7.     kanalizacja deszczowa
 8.     przebudowa oświetlenia ul. Spornej
 9.     przebudowa gazociągu w ul. Spornej
 10.     przebudowa torowiska tramwajowego w rejonie skrzyżowania ul. Spornej
 11.     wzmocnienie podłoża korpusu drogowego
 12.     przebudowa sieci teletechnicznej
 13.     zieleń